Voor een bericht rond Corona, zie onder!

(scrol naar beneden)

1/15
Je kan ons elke werkdag bereiken tussen 9u-12u30 en 13u-16u30
Ik zoek hulp
Ik zoek hulp
Ik ben hulpverlener
Nieuws

Alleen, met twee of het gezin? Hier krijg je meer informatie over de mogelijkheden binnen onze werking.

Meer informatie over onze werking? Klik hier. 

Hier kan je de laatste nieuwtjes lezen. ​

  • Reboot Kamp - 17-21 aug in Vlaams-Brabant

  • Lees het persbericht Vaardig Leven (19 nov 2019) 

BERICHT NAAR AANLEIDING VAN DE CORONA-ONTWIKKELINGEN

 

Beste cliënten, beste hulpvragers,

Beste verwijzers,

Beste iedereen,

We beleven bijzondere corona-tijden. 

Dit doet iets met ons allemaal, meer of minder psychisch kwetsbaar.

Als Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) Ahasverus blijven we onze dienstverlening verder aanbieden.

In deze tijden kiezen we bij hulpverlenend contact eerder voor telefoon of beeldbellen natuurlijk. Om mee verspreiding tegen te gaan. 

Mensen die reeds in begeleiding waren bij ons CGG vóór het corona-gegeven, kunnen blijven rekenen op een hulpverlenend aanbod, nu dus eerder via telefoon of beeldbellen. Uiteraard altijd in overleg met de hulpverlener(s) d.w.z. dat in sommige omstandigheden een face-to-face contact mogelijk of nodig kan zijn. In dat geval met de volle toepassing van de voorzorgsmaatregelen waaronder 1,5 meter afstand.

Ook voor andere mensen die in deze periode aanmelden met een hulpvraag, blijven we beschikbaar. We bekijken welk aanbod ons CGG kan doen. Het zal eerder telefonisch of via beeldbellen zijn. Ook hier: in sommige omstandigheden kan een face-to-face contact mogelijk of nodig zijn. In dat geval met de volle toepassing van de voorzorgsmaatregelen waaronder 1,5 meter afstand.

 

Ons aanbod kan ook afhangen van andere elementen zoals: 

  • Welke is uw vraag/nood?

  • Welke is de bezetting die wij zelf in ons CGG ter beschikking hebben (vb. afwezigheden in ons CGG)?

  • Welke is de toestroom van vragen/noden?

  • Enzovoort.

 

Zoals in de brede samenleving elkeen zijn beste beentje voorzet, doen wij dit als CGG ook vanuit onze rol in het zorglandschap. Om samen zo sterk mogelijk uit deze corona-tijden te komen. 

 

Van harte,

Jan De Clercq

Directeur

Namens CGG Ahasverus

BEVRAGING ALCOHOL- EN DRUGGEBRUIK in Corona tijden

 

De maatregelen die onze overheid treft voor de COVID-19 hebben een grote weerslag op onze levensstijl. “Blijf in uw kot” weergalmt overal.

En velen onder ons doen hun uiterste best om hun steentje bij te dragen en maximaal thuis ‘in hun kot’ te blijven, of werken binnen de cruciale sectoren.

 

Maar wat doet het met ons om allemaal massaal in ons kot te blijven, of om te gaan met enorme stress en aanpassingen?

Gaan we daardoor minder of net meer drinken en roken? Is meer drinken een manier om om te gaan met de verveling, de eenzaamheid, de angst, de vele berichtgevingen,… ?

 

Het UZ Brussel en de VUB lanceren een bevraging naar de effecten van de nationale COVID-19 maatregelen op ons alcohol en druggebruik.

Je kan hen helpen door de online bevraging in te vullen. Deze vragenlijst loopt tot 30 april.

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe Europese GDPR-wetgeving van kracht. General Data Protection Regulation gaat over het beheer en de beveiliging van persoonlijke gegevens van Europese burgers. Wij nemen de nieuwe Europese privacywetgeving ter harte. In België is het bewaren van patiëntgegevens reeds langer streng gereglementeerd. Bij CGG Ahasverus staan er al werkwijzen en procedures op punt die de gegevensbescherming garanderen. Samen met andere Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg engageert ons CGG zich tot het verder onderzoeken naar de noodzaak van bijkomende maatregelen in het kader van deze nieuwe wetgeving.

© 2018 - CGG Ahasverus