AANBOD - PREVENTIE SEKSUEEL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG

Voor wie? ​
 • Je hebt fantasieën, gedachten of impulsen die naar strafbaar seksueel gedrag zouden kunnen leiden. Je hebt deze fantasieën, gedachten of impulsen nog niet uitgevoerd.

 • Je bent in het verleden veroordeeld, staat niet onder justitiële opvolging en je maakt je opnieuw zorgen. 

 • Je hebt reeds zedenfeiten gepleegd en bent er nog niet voor veroordeeld.

Aanbod
 • Informatie

 • Contact met een hulpverlener

 • Advies

Thema's van de website
 • Hoe kan je de preventiepagina's gebruiken?

 • Preventie

 • Het probleem

 • Ben ik pedofiel?

 • Probleemgedrag

 • Hulp

 • Het verhaal van X

 • Veelgestelde vragen

 • Infopagina

De website

www.iter-hulp.be​

Nog meer info?

I.T.E.R. Centrum voor Daderpreventie

Gaucheretstraat 164 - 1030 Brussel

02/512 62 43

iter@iter-hulp.be

elke werkdag van 9 tot 16 uur

Terug naar AANBOD - PREVENTIE