IK BEN HULPVERLENER - ONDERSTEUNING VAN HULPVERLENERS

Voor wie? ​

Je werkt als hulpverlener met cliënten in regio Halle-Vilvoorde.

Je wil beroep doen op onze expertise inzake diagnostiek en behandeling van personen met ernstige psychische en psychiatrische problemen. 

Wie zijn wij?

In onze teams werken hoogopgeleide hulpverleners; aansluitend op hun academische opleiding tot psychiater, psycholoog, maatschappelijk werker,… volgden ze een langdurige opleiding tot psychotherapeut. Bovendien staan ze vaak reeds vele jaren in het werkveld van de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg.

Wat doen we?

Verschillende vormen mogelijk: 

 • consult: eenmalig overleg met en advies aan een hulpverlener over een cliënt

 • teamondersteuning: supervisie, coaching en informatieverstrekking aan teams en hulpverleners 

 • liaison: concrete bijdrage in de behandeling van cliënten in een andere hulp- of zorgverleningscontext

Criteria

Deze 4 voorwaarden dienen vervuld te zijn: 

 • de dienst of hulpverlener die een aanvraag doet is werkzaam in regio Halle-Vilvoorde (ons werkingsgebied)

 • de vraag heeft betrekking op cliënten van de doelgroep (mensen met ernstige problemen op vlak van geestelijke gezondheid)

 • het gaat om ondersteuning van de concrete hulpverlening aan cliënten

  • cliëntbesprekingen​

  • ontwikkeling van methodiek of hulpaanbod

 • CGG Ahasverus beschikt over voldoende expertise m.b.t. de vraag

Wat niet? 

Het gaat niet om vorming of training van teams. 

Uitzondering: rond tabak, alcohol en drugs hebben we wel een preventieteam in huis, dat zowel supervisie als vormingen aanbiedt. 

Hoe aanvragen?

Voor een eenmalig consult kan je als hulpverlener steeds rechtstreeks contact opnemen met de vestiging uit de woonregio van je cliënt. Zie contact.

Een consult kan telefonisch of in het CGG. Een eenmalig consult is gratis.

Voor vragen naar een meer systematische ondersteuning van teams of voorzieningen neem je best contact op met de doelgroepverantwoordelijke: 

Deze verantwoordelijke zal de vraag met jou verder verkennen en een voorstel uitwerken.

Voor deze ondersteuning wordt een vergoeding gevraagd.

Terug naar AANBOD - IK BEN HULPVERLENER