OVER ONS - JOBS - vacature Kinder- en Jeugdpsychiater

Kinder- en jeugdpsychiater - vestigingen Asse, Halle en Vilvoorde

 

Ben jij op zoek naar een uitdagende baan? Ben je ambitieus, creatief, innovatief? Heb je zin om jouw psychiatrische visie mee vorm te geven binnen de CGG-werking? Beschik je over een goede dosis teamspirit, een hart voor cliënten en daarnaast over de wil om echt iets te veranderen binnen het huidige hulpverleningslandschap?

Dan zijn wij op zoek naar jou!

Voor onze kinder- en jongerenwerking zijn we namelijk op zoek naar een:

 

Kinder- en Jeugdpsychiater

vestigingen Halle, Vilvoorde en Asse

(Assistenten in laatste jaar opleiding worden ook uitgenodigd om te solliciteren)

Het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) Ahasverus is één van de 20 CGG’s in Vlaanderen en Brussel. Een CGG biedt gespecialiseerde ambulante zorg aan kinderen en jongeren, volwassenen en ouderen met matige tot ernstige psychische problemen. Vanuit multidisciplinaire teams en evidence based behandelinzichten en –methodes, zetten we in op behandeling van die psychische problemen. Daarnaast zijn we als CGG werkzaam rond preventie (via deskundigheidsbevordering van intermediairs) en vroegdetectie. Met kernwaarden als passie, performantie, expertise en verantwoordelijkheid werken we samen met cliënten en hun omgeving aan hun herstel.

Als CGG zijn we één van de vele actoren in het landschap van zorg en welzijn, bijvoorbeeld in de netwerken geestelijke gezondheid kinderen-jongeren en volwassenen. Samenwerking met partners, zowel in zorg naar cliënten als op het vlak van structurele afstemming, zit verweven doorheen onze werking. In onze recent geformuleerde missie klinkt het als volgt: CGG Ahasverus gaat, in samenwerking met haar partners en in haar werkingsgebied Halle-Vilvoorde, voor burgers met een veerkrachtige geestelijke gezondheid. Meer weten over het CGG? https://www.ahasverus.be

 

Taak

Teamsupervisie minstens 3u/week/vestiging (mogelijkheid enkel voor vestigingen Halle en Vilvoorde)

Klinische uren zowel behandel- als diagnostische consultaties (mogelijkheden Asse, Halle en Vilvoorde)

Profiel

Vereiste kennis:

Master of Medicine in de specialistische geneeskunde (psychiatrie, meer bepaald in de kinder- en jeugdpsychiatrie)

Wetgeving geestelijke gezondheidszorg -decreet 18 mei 1999

Psychotherapeutische theorieën en inzichten

Inzicht in de structuur van de geestelijke gezondheidszorg in Vlaanderen

(basiskennis Franse taal)

Vaardigheden:

psychotherapeutische vaardigheden:

  •  inlevingsvermogen 

  • meta denken in functie van ontwikkelen van behandelingsstrategie

  • meta denken in functie van eigen positie

  • relationele en communicatieve vaardigheden

preventieve/coördinerende vaardigheden:

  • de medisch-psychiatrische leiding binnen het team opnemen

  • kunnen samenwerken met externe partners

  • leiden van vergaderingen in functie van uitbouw van samenwerkingsverbanden

dossierbeheer:

  • zorgvuldig agenda en dossierbeheer (Elektronisch Informatie Systeem EIS)

  • basiskennis tekstverwerking, registratie, e-mail en internet

 

Attitudes:

flexibele ingesteldheid

creatieve ingesteldheid, out-of the box kunnen denken

constructieve en positieve inbreng eigen visie binnen een multidisciplinair team

passie voor het werken met kinderen en jongeren

innovatief en ondernemend inzake algemene visieontwikkeling aangaande GGZ bij kinderen en jongeren

 

Wij bieden

Aantal uren nader te bepalen in samenspraak met directie(team) en klinische team

Plaats van tewerkstelling in samenspraak met directie(team) en klinisch team

Het werkingsgebied is dat van CGG Ahasverus nl. Halle-Vilvoorde. Er zijn meerdere mogelijkheden om te werken op verschillende of juist 1 locatie die zich situeren binnen de subregio’s Halle, Vilvoorde en Asse.

 

Verloning op basis van zelfstandigenstatuut. De samenwerkingsmodaliteiten in het kader van dit zelfstandigenstatuut zijn verwerkt in een samenwerkingsovereenkomst sui generis.

 

Indiensttreding: zo snel mogelijk


Interesse?

 

Indien interesse (of louter informatief) kan contact worden opgenomen met Adjunct-directeur Medisch-psychiatrische Zorg, psychiater Sanneke Wilson, via sanneke.wilson@ahasverus.be of met de Algemeen directeur Jan De Clercq via directie@ahasverus.be

 

Wij nodigen je graag uit om over de verschillende tewerkstellingsmogelijkheden te spreken!

Terug naar OVER ONS