top of page

OVER ONS - JOBS - vacatures SaVHA?! netwerk

2 HALFTIJDSE VACATURES IN GGZ-NETWERK SaVHA?! – CONTRACTEN ONBEPAALDE DUUR HALFTIJDS COÖRDINEREND MEDEWERKER HERSTELACADEMIE + HALFTIJDS MEDEWERKER BUDDY-PLUS

Het SaVHA?!-netwerk is het netwerk geestelijke gezondheidszorg volwassenen en ouderen voor de regio Halle-Vilvoorde. Binnen het netwerk zijn momenteel twee halftijdse vacatures beschikbaar: halftijds coördinerend medewerker HerstelAcademie en halftijds medewerker Buddy-Plus.

 

Hieronder meer informatie over deze functies, die inhoudelijk verwant zijn. Als je interesse hebt in één of beide vacatures, aarzel niet om je interesse kenbaar te maken. Je kan solliciteren op één van de functies of op allebei. Het is de bedoeling dat je zo snel als mogelijk aan de slag gaat.

 

CGG Ahasverus treedt als formele werkgever op voor beide functies maar je werkt volop in de netwerkgedachte en met onze partners en andere actoren uit verschillende levensdomeinen. Qua opleidingsachtergrond ligt een professionele bachelor maatschappelijk werk of, algemener, menswetenschappen meest voor de hand, al staat deze vacature open voor kandidaten met verschillende achtergronden. Verloning verloopt volgens IFIC-barema categorie 14 in de centra voor geestelijke gezondheidszorg (paritair comité 331).

 

Je werkgebied is de regio van het SaVHA?!-netwerk d.w.z. regio Halle-Vilvoorde. Je bent dus mobiel.

 

Meer weten over:

- de regio waarin je zal werken? https://www.savha.be/

- de HerstelAcademie? https://www.herstelacademie.be/

 

DE VACATURES

 

Coördinerend medewerker HerstelAcademie (19u)

 

De HerstelAcademie is er reeds meerdere jaren actief. Dit initiatief wordt gedragen door verschillende partners in het netwerk waaronder ervaringsdeskundigen, CAW Halle-Vilvoorde, Netwerkwonen Plus De Raster, psychiatrisch ziekenhuis Sint-Alexius, CGG Ahasverus en CGG PassAnt.

 

De voorbije 2 jaar heeft de werking van de HerstelAcademie zich verstevigd en een nieuw elan gekregen. Voor het mee vormgeven en uitdragen van de verdere ontwikkeling van de HerstelAcademie zijn we op zoek naar een halftijds coördinerend medewerker voor de HerstelAcademie.

 

Als coördinerend medewerker ben jij het aanspreekpunt van de HerstelAcademie. Je bent in staat om in de verscheidenheid van vragen de structuur vast te houden en dat zowel voor contactpersonen in het netwerk als de vrijwilligers van de HerstelAcademie. Je slaagt erin structuur en processen te installeren die het mogelijk maken dat de Herstelacademie verder vorm krijgt. Je wordt hierin geflankeerd door de Stuurgroep.

 

In essentie ben je als coördinerend medewerker:

• Een goede people manager: je weet mensen te motiveren en aan te sturen;

• Een goede organisator: je weet orde te brengen en werkt gepaste procedures en processen uit; 2

• Iemand die autonoom kan werken en zijn werk kan organiseren, zonder evenwel verbindingen uit het oog te verliezen;

• Iemand die bekend is met het werkveld van geestelijke gezondheid(szorg) - Reeds kennis hebben van het SaVHA?!-netwerk is een troef.

 

Medewerker Buddy-Plus (19u)

 

Als medewerker buddy-plus, werk je samen met collega’s van een werking voor kwetsbare 60-plussers die eerder zorg mijden. Je gaat op zoek naar geschikte buddy’s die deze mensen uit hun isolement halen. Daarnaast leg je de link naar de HerstelAcademie. Je bekijkt op welke manier de HerstelAcademie betekenis kan hebben voor deze kwetsbare doelgroep. Samen met een ervaringsdeskundige exploreer je de mogelijkheid voor een (nieuw) groepsaanbod en organiseert dit.

 

Als buddy-plus-medewerker ben je:

• Goed in zelforganisatie. Je beheert je eigen agenda, beweegt je in onze regio en maakt afspraken met buddy’s en deelnemers.

• Invoelend en begrenzend. Rekening houdend met de kwetsbaarheid van de doelgroep ga je op zoek naar haalbare doelstellingen binnen het werkkader van deze werking. Je stemt hierover af met je team en houdt voldoende rekening met de mogelijkheden/verwachtingen van buddy en deelnemer.

 

INTERESSE?

 

Wil je meer weten over één of beide functies, stuur dan een mail naar trui.vernieuwe@ahasverus.be. Een uitgebreidere vacaturebeschrijving kan je worden bezorgd.

 

Ben je nu al gebeten en wens je te solliciteren:

➢ voor de functie van coördinerend medewerker HerstelAcademie: Stuur dan uiterlijk op maandag 27 juni motivatiebrief en curriculum vitae naar Trui Vernieuwe / trui.vernieuwe@ahasverus.be (adjunct-directeur - zorg volwassenen en ouderen) en naar Jan De Clercq / directie@ahasverus.be. De op basis van de schriftelijke sollicitatie weerhouden kandidaten worden via e-mail of telefonisch op de hoogte gebracht. Zij worden dan verwacht op donderdag 30 juni, vanaf 15u30 voor een eerste sollicitatiecontact. Gelieve in je agenda hiermee al rekening te willen houden. Als je dan verder weerhouden wordt, is er mogelijk een vervolgcontact.

➢ voor de functie van buddy-plus-medewerker: Stuur dan uiterlijk op maandag 27 juni een motivatiebrief en curriculum vitae naar femke.damoiseaux@alexiusgrimbergen.broedersvanliefde.be en trui.vernieuwe@ahasverus.be. De op basis van de schriftelijke sollicitatie weerhouden kandidaten worden via e-mail of telefonisch op de hoogte gebracht. Zij worden dan verwacht op donderdag 30 juni, vanaf 15u30 voor een eerste sollicitatiecontact. Gelieve in je agenda hiermee al rekening te willen houden. Als je dan verder weerhouden wordt, is er mogelijk een vervolgcontact

Terug naar OVER ONS

bottom of page