top of page

IK ZOEK HULP - I.T.E.R.

Voor wie? ​

Je woont in Halle-Vilvoorde.

Je bent een volwassene die strafbare zedenfeiten gepleegd hebt of je vreest dat je dit zou kunnen doen, én je kiest ervoor voor deze problematiek behandeling en begeleiding te volgen. 

OF

Je bent een jongere tussen 12 en 18 jaar die beschuldigd wordt van of veroordeeld is voor het plegen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. 

Wat doen we? 

Gespecialiseerde ambulante hulpverlening van plegers:

  • onthaal en informatieverstrekking

  • adviesverlening, psycho-criminologisch onderzoek, indicatiestelling en expertise

  • behandeling, begeleiding en vorming

Eerste stap

Je neemt best telefonisch contact op. In het kort wordt het probleem bevraagd. Indien je vraag in aanmerking komt, wordt een afspraak gemaakt voor een eerste gesprek (intake). 

Na het eerste gesprek wordt op team bekeken of jouw vraag kan opgenomen worden.

Als dat zo is, wordt een afspraak gemaakt voor de start van de therapie. 

Als dat niet het geval is, wordt samen gezocht naar een gepaste doorverwijzing. 

Contact

www.iter-hulp.be

Voor familie van: www.familievan.be

Terug naar AANBOD - IK ZOEK HULP

bottom of page