IK BEN HULPVERLENER - HOE MELD IK EEN CLIËNT AAN?

Als gespecialiseerde dienst werken wij voornamelijk op verwijzing van andere hulpverleners (huisarts, CAW, OCMW,...). Je kan als verwijzer best telefonisch contact opnemen. De onthaalmedewerker noteert je naam en telefoonnummer. 

Een CGG-hulpverlener zal terugbellen om de verwijzing voor te bereiden. In dit overleg wordt de problematiek bevraagd. Indien de cliënt tot de doelgroep behoort kan de verwijzer dit met de cliënt bespreken, waarna de cliënt dan zelf telefonisch een eerste afspraak kan maken. 
 

De verwijzer blijft verder betrokken bij de behandeling.

Terug naar AANBOD - IK BEN HULPVERLENER