IK ZOEK HULP - YUNECO

Netwerk geestelijke gezondheid kinderen en jongeren Vlaams-Brabant

Voor wie? 

Je bent een kind of jongere van 0 tot 18 jaar. 

Je bent een jongere van 18 tot 23 jaar. 

Je hebt psychische of psychiatrische moeilijkheden.

Je bent ouder of familie van deze jongere. 

Wat? 

Verschillende zorgprogramma's: 

 

Kennisdeling: 

Terug naar AANBOD - IK ZOEK HULP