PRAKTISCH - PRIJS

Vanaf 1 mei 2013 worden uniforme tarieven ingevoerd voor alle Centra Geestelijke Gezondheidszorg (CGG). Deze beslissing werd genomen door de Vlaamse Regering (Decreet 5 oktober 2012). 

Consultatie bij een therapeut

Het standaardtarief bedraagt 11 euro voor een consultatie met een therapeut (maximum 1 uur).

 

Hebben recht op een verminderd tarief (4 euro): 

  • Mensen met een verhoogde tegemoetkoming via het OMNIO- of WIGW-statuut (na te vragen bij uw mutualiteit) 

  • Mensen in in budgetbegeleiding, budgetbeheer of schuldbemiddeling bent bij een Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) of een OCMW

  • Jongeren die i.v.m. probleemsituaties met de ouders of voogd op eigen initiatief komen zonder medeweten van ouders of voogd

Hebben recht op gratis gesprekken:

  • Gedetineerden

  • Asielzoekers

  • Mensen zonder papieren

  • Personen die de maximumfactuur gezondheidszorg hebben bereikt in het vorige of huidige jaar

Consultatie bij een psychiater

Voor consultaties bij de psychiater wordt het systeem van de 3e betaler toegepast.

De cliënt dient voor elke consultatie bij de arts een kleefbriefje van de mutualiteit mee te brengen.  
CGG Ahasverus regelt het terugbetaalbare doktershonorarium rechtstreeks met de mutualiteit.  
Als cliënt betaal je enkel een bijdrage, overeenkomstig met de nieuwe CGG-tarieven.

Algemeen

De bijdrage mag geen drempel zijn om beroep te kunnen doen op ons voor hulp.
Aarzel niet om dit met de psychiater of de therapeut te bespreken indien nodig!

Terug naar PRAKTISCH