OVER ONS - WIE ZIJN WE?

CGG staat voor Centrum Geestelijke Gezondheidszorg. 

CGG Ahasverus maakt deel uit van een Vlaams netwerk van CGG. 

Wij werken in de regio Halle-Vilvoorde en hebben verschillende deelwerkingen. Voor meer info over onze deelwerkingen, kijk bij aanbod

Wie zijn wij? 

Teams van psychologen, maatschappelijk assistenten, psychotherapeuten en psychiaters. 

Noot: we hebben ook een team van preventiewerkers die rond tabak, alcohol en drugs werken (voor intermediairs).

Voor wie? 

Je woont in de regio Halle-Vilvoorde.

Je hebt al langer het gevoel dat het alleen niet meer gaat. 

Je geraakt er niet uit en zit in moeilijkheden (relaties, gezin,...). 

Je hebt nood aan begeleiding.

Een andere hulpverlener (huisarts of andere) geeft aan dat wij je verder op weg kunnen helpen. 

Hoe doen we dat? 

We gaan met jou in vertrouwen in gesprek over de thema's die jij aanbrengt en belangrijk vindt. Dat kan gaan over: depressieve of angstige gevoelens, agressie, verslaving, dwanggedachten, verlies/overlijden, zelfmoordgedachten, mishandeling, traumatische ervaringen, dingen horen, zien of denken die er niet zijn, autisme, AD(H)D,... 

Met kleine kinderen kan dit via spel en materiaal. 

We hebben ook een gevarieerd groepsaanbod, een dagactiviteitencentrum en de herstelacademie.

Samenwerking

Moeilijkheden bevinden zich meestal op verschillende domeinen. Samenwerking met andere partners (huisarts, hulpverlener, school, CLB,...) is vaak aangewezen en gebeurt met toestemming van de cliënt. 

Terug naar OVER ONS