PRAKTISCH - KLACHTEN

Als je verwachtingen niet beantwoord worden of als je ontevreden bent, is een gesprek met de betrokken medewerker aangewezen.

 

Al onze medewerkers staan hiervoor open.

Wanneer zo ‘n gesprek niet mogelijk is of niet het gewenste resultaat oplevert, voorziet CGG Ahasverus in 3 klachtmogelijkheden. Je kan:

Wens je meer uitgebreide informatie over patiëntenrechten? 

www.health.fgov.be

Onze folder met informatie over klachten. 

Wil je gewoon suggesties voor verbetering meegeven? Dat kan via deze folder.

Terug naar PRAKTISCH