PRAKTISCH - EERSTE GESPREK

Eerste gesprek

Een hulpverlener bekijkt met jou wat de problemen/klachten zijn en hoe we je kunnen helpen. 

Praktisch

Een eerste gesprek (intake) duurt ongeveer een uur tot anderhalf uur. Het eerste gesprek is gratis indien u verwezen bent door een andere hulpverlener of zorgverstrekker. Indien u op eigen initiatief contact opneemt, gelden voor het eerste gesprek de normale tarieven

 

Soms zijn meerdere gesprekken nodig om alles goed in kaart te brengen. 
Het kan ook zijn dat er bijkomend onderzoek nodig is:

  • een psychiatrisch of geriatrisch onderzoek

  • een psychologisch of psychodiagnostisch onderzoek...

Soms is het wenselijk dat je partner, je kind(eren) of iemand anders van de familie meekomt op gesprek.  

Het kan zijn dat de hulpverlener overleg wenst te plegen met de verwijzer of andere betrokken hulpverleners, of verslagen wenst op te vragen over eerdere hulpverlening. 

Dit gebeurt enkel mits jouw uitdrukkelijke instemming.

Terug naar PRAKTISCH