IK ZOEK HULP - 60+ jaar

Voor wie? ​

Je woont in regio Halle-Vilvoorde.

Je bent 60+ of bent familie van iemand die 60+ is (partner, kinderen,...).

Je hebt al langer het gevoel dat het alleen niet meer gaat. 

Je geraakt er niet uit en zit in moeilijkheden (relaties, gezin,...). 

Je hebt nood aan begeleiding.

Een andere hulpverlener (huisarts, CAW, OCMW,...) geeft aan dat wij je verder op weg kunnen helpen. 

Wat doen we? 

In vertrouwen met jou in gesprek gaan over de thema's die ook aan bod komen bij de werking bij 18-60 jaar maar ook specifieke aan de levensfase verbonden problemen: 

  • algemene verminderde fysieke en mentale kracht, waardoor zelfstandig wonen/leven moeilijk wordt

  • verlies van familie, gezinsleden, vrienden, buren, kennissen,...

  • vereenzaming, perspectiefverlies, depressiviteit, zelfmoordgedachten

  • ernstige verwardheid, vergeetachtigheid

  • problemen ten gevolge van langdurig alcohol- en/of medicatiegebruik

  • ... 

Eerste stap

Je neemt best telefonisch contact op. In het kort wordt het probleem bevraagd. Indien je vraag in aanmerking komt, wordt een afspraak gemaakt voor een eerste gesprek (intake). 

Na het eerste gesprek wordt op team bekeken of jouw vraag kan opgenomen worden.

Als dat zo is, wordt een afspraak gemaakt voor de start van de therapie. 

Als dat niet het geval is, wordt samen gezocht naar een gepaste doorverwijzing. 

Prijs

Je betaalt voor 1 gesprek maximum 11 euro, tenzij je in aanmerking komt voor het verminderd tarief. Dit wordt bekeken tijdens het eerste gesprek.

Contact

We hebben 4 ouderenteams: 

- regio Asse

- regio Grimbergen

- regio Halle

- regio Vilvoorde

Terug naar AANBOD - IK ZOEK HULP